21 augustus 2024

Veel kennis beschikbaar op Aardappeldemodag demoveldjes

Veel kennis beschikbaar op Aardappeldemodag demoveldjes

Geheel passend bij het beursthema ‘kennis maken, kennis delen’ staan op deze editie van de Aardappeldemodag de demoveldjes volop in de schijnwerpers. Bezoekers kunnen hier in de praktijk de demoveldresultaten zien en bespreken met de standhouders en zo interessante informatie uit de eerste hand vergaren. 

Virusbeheersing centraal bij Agrifirm
Op het demoveld van Agrifirm staat de beheersing in pootaardappelen centraal. Het weren van luizen was en is hierin het belangrijkste aspect.  Agrifirm ziet als trend dat in deze teelt steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen. Daarnaast willen telers graag duurzamer werken. Het bedrijf laat op de Aardappeldemodag het van pootgoed onder gaas zien. Verder blijkt uit onderzoek dat door het toepassen van stro tussen aardappelruggen luizen gedesoriënteerd raken en de planten in dat gebied mijden.

Loofdoding door elektrocutie met NuCrop
NuCrop is present met een hybride elektrocuteermachine die bedoeld is voor onkruidbestrijding en aardappelloofdoding. Het apparaat is ontwikkeld door Nufarm en Crop.zone en de verkoop hiervan verloopt via Kamps de Wild uit Zevenaar. De bijzondere machine combineert de techniek van elektrocutie met een speciale vloeistof voor betere stroomgeleiding naar de plant.

Aandacht voor kiemremming en vochthuishouding bij UPL
Gewasbeschermingsmiddelenleverancier UPL Benelux laat in de demoveldjes zien wat het belang is van een goede timing en totale uitvoering van een MH-bespuiting met het granulaat Royal MH. Daar hoort volgens de leverancier ook toevoeging van een goede uitvloeier bij. Hiervoor heeft het Silwet Gold in het productpakket. In een heel andere demo richt UPL de pijlen op verbetering van de vochthuishouding in de aardappelrug. Wat daarbij kan helpen is de Zeba Prime, een korrel die vocht kan opnemen bij neerslag en weer langzaam vrij laat komen tijdens een drogere periode.

Certis Belchim combineert
Op het veld van de Europese gewasbeschermingsleverancier Certis Belchim zijn verschillende proeven te bekijken. Hier is eveneens informatie te halen over het waarom en de juiste toepassing van de vloeibare kiemregulator CrownMH. Behalve het effect op de kiemremming in de bewaring zal Certis Belchim ook stilstaan bij de sterke reductie van aardappelopslag in de nateelt na toediening van dit middel. Verder zijn demoveldjes aangelegd waarin het nieuwe onkruidmiddel Sinopia is toegepast.

Van alles wat bij Bayer
Bayer CropScience laat weten dat het op het eigen demoveldje veel facetten van de aardappelteelt de revue zal laten passeren. Een ervan is het ‘groene’ middel Serenade. Dit is gebaseerd op een van nature in de bodem voorkomende bacteriestam met de naam Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713. Deze bacterie heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën. Andere middelen waarover Bayer zal informeren, zijn het breed werkende herbicide Gofor, het fungicide Infinito dat een werking heeft tegen Phytophthora, Propulse dat inzetbaar is tegen de schimmelziekte Alternaria en Sivanto Prime dat volgens de fabrikant een nieuw stuk gereedschap is tegen bladluizen en coloradokevers.  

Netafim toont effect druppelirrigatie
Netafim Nederland vraagt aandacht voor druppelirrigatie. Tijdens eerdere edities vestigde de onderneming met een compleet fertigatiesysteem. Met hulp van druppelslangen, aangelegd tussen of onder de ruggen, zijn water en eventueel ook hierin opgeloste voedingsstoffen gedoseerd aan te voeren. Precies in de voor de plant gewenste hoeveelheden.