21 augustus 2024

 

Geschiedenis Aardappeldemodag

De eerste editie van Aardappeldemodag is gehouden in 2001. Een initiatief van Nedato (Nederlandse Aardappel Telers Organisatie) die behoefte had aan een platform waar de aangesloten telers elkaar konden ontmoeten in een sfeer van actualiteiten en innovaties rondom de teelt van aardappelen. Wageningen University & Research, locatie Westmaas trad op als gastheer van het evenement. In 2002 is de rol van Wageningen University & Research, locatie Westmaas veranderd van gastheer tot medeorganisator. De dag is vanaf 2002 breed weggezet in samenwerking met enkele mediapartners wat leidde tot een breed publiek vanuit heel Nederland. In 2004 heeft Nedato zich als organiserende partij teruggetrokken om het evenement volop groeikansen te geven. De NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie) is vanaf 2004 toegetreden tot de organisatie die zodoende in handen kwam van de twee onafhankelijke partijen NAO en Wageningen University & Research, locatie Westmaas. Deze samenwerking is bijzonder vruchtbaar gebleken en vormt nog steeds de spil van Aardappeldemodag. Het evenement is in de loop der jaren flink gegroeid, zowel in aantal standhouders alsook in aantal bezoekers. Het is geworden tot de ontmoetingsplaats voor de aardappelsector. Aardappeldemodag organiseert om de 2 jaar het grote evenement te Westmaas. Daarnaast zijn er in de tussenliggende jaren diverse congressen georganiseerd. Met betrekking tot het congres in 2012 is samenwerking gezocht met LNCN (Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland).

Bezoekers en standhouders

Vanaf het eerste jaar is er een stijgende lijn in het aantal standhouders. In het eerste jaar waren de bezoekers afkomstig uit de Zuidwestelijke regio. In het tweede en vooral derde jaar wordt duidelijk dat de bezoekers uit alle richtingen van Nederland komen. Door de korte reistijd richting België trekt het evenement ook over de grens aandacht. Door het internationale karakter van de Nederlandse aardappelsector wordt dit proces versterkt. Het evenement is gegroeid naar zo'n 130 standhouders en 7.000 à 8.000 bezoekers.
De Aardappeldemodag onderscheidt zich in de markt door de toegankelijkheid, door veel inbreng vanuit de bedrijfsleven partijen en door een eenvoudige organisatorische opzet met korte communicatielijnen. Kernelementen als ontmoeting, innovatie, demonstratie, verdieping en kennisuitwisseling staan op elk evenement centraal.

Thema's voorgaande edities Aardappeldemodag

Bij het evenement staat het genereren en overdragen van kennis in de keten centraal. De dag wordt opgebouwd rond een thema. Klik op het jaar voor meer achtergrondinformatie rond het betreffende thema.