21 augustus 2024

Belangenorganisaties

NAK AGRO
Emmeloord
tel.: 0527 - 635 400
internet: www.nakagro.nl

NIVAP
Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Pootaardappelen
Den Haag
tel.: 070 - 358 9331
internet: www.nivap.nl

VTA
Noordhoek
tel.: 0168 - 335 994
internet: www.vtanederland.nl