21 augustus 2024

Wageningen University & Research, Open Teelten: professionals in kennis- en productontwikkeling

Wageningen University & Research, Open Teelten staat sinds jaar en dag midden in de agrarische praktijk. Wageningen University & Research, Open Teelten is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties voor akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten. Veel belangrijke vernieuwingen in de teelt- en bedrijfsvoering en de keten vinden hun oorsprong bij onze onderzoekers. Ons werkterrein varieert van het oplossen van knelpunten in de teelt en keten tot aan het ontwikkelen van toekomstgerichte en meer duurzame en multifunctionele vormen van landbouw. Moderne outillage en werkwijzen stellen ons in staat om voor u vernieuwingen en verbeteringen te realiseren. Op onze locaties verspreid door heel Nederland zijn alle randvoorwaarden aanwezig om op maat invulling te geven aan uw specifieke wensen. Naast onze eigen faciliteiten beschikken wij over een groot netwerk van bedrijven waar we op het bedrijf zelf praktijkgericht onderzoek uitvoeren en innovaties tot stand brengen. Deel uitmakend van Wageningen University & Research hebben wij ook toegang tot kennis die ontwikkeld is door andere onderdelen van dit centrum.

Meer weten over de opleiding Plantenwetenschappen van Wageningen University & Research? klik hier.

Locatie Westmaas

Onze proefaccommodatie in Westmaas is al vanaf het begin gastheer en medeorganisator van de Aardappeldemodag. Deze locatie kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit waardoor goed is in te spelen op uw specifieke eisen en wensen. De medewerkers zijn deskundig, betrokken en hebben jarenlange ervaring; echt mensen van de praktijk. Naast een goed basispakket materiële- en facilitaire voorzieningen heeft 'Westmaas' de volgende specifieke kenmerken:

  • 80 ha jonge zeeklei waarvan 5,5 ha voorzien van ondergrondse beregeningsleidingen.
  • 16 bewaarcellen met klimaatregeling waarvan:
    - 10 bewaarcellen geschikt voor kistenbewaring, proefveldmonsters en ander fust
         - 6 aardappelcellen voor losgestort product.
  • onderzoek in akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten.
  • vergaderruimten tot 40 personen.

Aardappelonderzoek

Aardappel is nog steeds een van de belangrijkste gewassen op het akkerbouwbedrijf. Dit vertaalt zich uiteraard ook naar onderzoek. Zo werken we dit jaar aan bestrijdingsstrategieën voor Phytophthora en alternaria, nieuwe meststoffen, bodemverbeteraars, rassenonderzoek en verbetering van de schilkwaliteit. Ook bewaaronderzoek vindt jaarlijks plaats. Al dit onderzoek gebeurt in opdracht van of in samenwerking met individuele of collectieve bedrijven en instanties. Natuurlijk kunnen wij ook specifiek en exclusief onderzoek voor u verrichten waarbij wij hooggekwalificeerde expertise, ondernemerschap en zakelijkheid inbrengen.

Contact

Wageningen University & Research, locatie Westmaas
Groeneweg 3
3273 LP Westmaas
T: 0186 – 57 99 30
E: marcel.tramper@wur.nl
website