21 augustus 2024

De Nederlandse Aardappel Organisatie

De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) is een organisatie die de belangen van de Nederlandse consumptie-, industrie en pootaardappelhandelaren behartigt. Nagenoeg alle handelaren zijn aangesloten bij de NAO (99% van het verhandelde volume aardappelen). De NAO bestaat uit twee afdelingen: de afdeling consumptie- en industrieaardappelen en de afdeling pootaardappelen. Teneinde zo snel mogelijk in te spelen op wensen van de leden heeft de NAO een uitgebreid netwerk opgebouwd.

Zo worden fytosanitaire aangelegenheden met de nVWA Plant besproken, bij grensproblemen wordt via het NIVAP contact gezocht met de Landbouwraad in de betreffende regio en bij bewaar- en opslagvraagstukken wordt de hulp van het specialisten ingeroepen. Daarnaast is de NAO lid van of aangesloten bij diverse overkoepelende organisaties (bijvoorbeeld nationaal VNO-NCW) en internationaal bij de Europese aardappelorganisaties Europatat teneinde ook op dit niveau de belangen te behartigen cq om druk op de bepaalde dossiers te zetten.

Door al deze contacten is de NAO in staat voor haar leden op te treden. Ook het op peil houden van knowhow is een pijler waarop de NAO rust. Door deelname aan de cursus van het Aardappel Studie Centrum (ASC) kan men kennis nemen van alle facetten van de aardappelhandel: biologische onderwerpen over de aardappelplant, de werking van de aardappeltermijnmarkt, het proces van aardappelen tot frites en chips etc. De buitendienst van de NAO geeft (in-company) cursussen over de aardappelen die geënt zijn op de praktijk. Daarnaast worden er jaarlijks specialistische cursussen georganiseerd zoals Gewasbescherming en de Aardappelbewaarcursus.

Informatievoorziening is voor, elke zichzelf respecterende organisatie, onmisbaar. Via een e-mail nieuwsbrief (virtueel secretariaat) worden de leden dagelijks op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen van op het gebied van milieu, marketing, nieuwe rassen, bedrijfsfusies en ontwikkelingen in het buitenland. Voor leden die interesse hebben in marktinformatie is een aparte e-mail service. Berichten die voor de markt van belang zijn: areaalcijfers, diverse beursnoteringen, export- en verwerkingscijfers van consumptie-, industrie- en pootaardappelen. Voor geïnteresseerden in de aardappelbranche bestaat de mogelijkheid in het bezit te komen van alle (internationale) marktinformatie.

Buitenlandse importeurs, zo blijkt uit het verleden en heden, weten de NAO te vinden. Het spreekt voor zich dat, internationaal gericht als Nederland is, contacten in het buitenland van levensbelang zijn voor de aardappelsector. Immers, ongeveer één miljoen ton consumptie- en industrieaardappelen, 600 à 800.000 ton pootaardappelen en twee miljoen ton aardappelproducten (basis verse aardappelen) gaan naar het buitenland. Door buitenlandse importeurs te woord te staan en eventueel te helpen verricht de NAO dus indirect weer diensten voor Nederlandse exporteurs. Dat spreekt voor zich bij het doorsturen van handelsaanvragen, maar ook vragen van een andere orde, bijvoorbeeld marktinformatie, worden beantwoord.

De steeds verder doorgaande segmentatie biedt de Nederlandse aardappelsector kansen. De ene markt wenst vastkokende aardappelen, de andere schakelt over op biologische geteelde aardappelen, etc. De Nederlandse aardappelsector wil nog sneller inspelen op de zich snel wijzigde behoeftes van de diverse deelmarkten. De sector investeert ook geld in diverse 'Wageningse' onderzoeken. Zo zijn al enkele tonnen Euro's geïnvesteerd in het parapluplan Phytophthora en het project bacterieziekten. Alle Nederlandse (klein)verpakkers hebben zelfs een hygiënecode getekend teneinde de kwaliteitszorg op een hoger plan te brengen. Tenslotte beschikt de NAO over de nodige expertise van de aardappel via een buitendienst bestaande uit twee beëdigde personen. Kortom, Nederland zit zeker niet stil.

De Nederlandse aardappelsector weet hoe belangrijk het imago is. Echter, het beseft eveneens dat de kwaliteit in de brede zin des woords essentieel is. De (inter)nationale waardering komt dan vanzelf.