Sponsoren 2016

Disclaimer

Internet:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Aardappeldemodag, onderdeel van Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University and Research, de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Aardappeldemodag, onderdeel van Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University and Research staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites. Aardappeldemodag, onderdeel van Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University and Research is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website. Aardappeldemodag, onderdeel van Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University and Research kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

E-mail:
Alle e-mailberichten van Aardappeldemodag, onderdeel van Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University and Research (met eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Als de boodschap van de e-mail niet voor u is bestemd vernietig deze dan inclusief eventuele bijlagen en informeer de afzender. Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort. Enkel daartoe aangewezen medewerkers zijn geautoriseerd om contracten af te sluiten.

Video Aardappeldemodag 2016Twitter