Sponsoren 2016

Thema Aardappeldemodag 2016:

Vitaliteit, voor een gezonde aardappelsector

Vitaliteit, ofwel levenskracht, energie, herstellingsvermogen, is het thema van Aardappeldemodag 2016. Nederland heeft als aardappelland een naam hoog te houden als grootste pootaardappelexporteur, prominent exporteur van consumptie- en industrieaardappelen en als een van de grootste producenten van aardappelproducten. Dat lukt alleen als de vitaliteit in alle haarvaten en in alle facetten van de aardappelsector terug te vinden is. Dat begint met gezonde percelen en uitgangsmateriaal en dat eindigt bij economisch vitale klanten en tenslotte bij de eindconsument.

Maar daar zit natuurlijk enorm veel tussen: mechanisatie, gewasbescherming, bemesting, advisering, bedrijfsmanagement et cetera. Aan elke partij in de aardappelketen worden eisen gesteld. En al deze partijen stellen zich dezelfde vragen: hoe houden we de Nederlandse aardappelsector vitaal? Hoe zorgen we ervoor dat ons belangrijkste productiemiddel, de bodem, zich telkens weer herstelt na een teeltjaar? Hoe garanderen we dat het Nederlandse uitgangsmateriaal van de allerhoogste kwaliteit blijft? Op welke manier passen we gewasbeschermingsmiddelen en bemesting toe, zodat we over 25 jaar nog steeds op een gezonde manier aardappelen kunnen telen?

Antwoorden en initiatieven die worden gegeven respectievelijk ontplooid als reactie op dergelijke vragen zorgen ervoor dat er veel energie wordt gestoken in een vitale aardappelsector. Dat is weliswaar geen garantie voor succes maar wel de belangrijkste voorwaarde. We bereiken dat alleen met gepassioneerde mensen, en die zult u ontmoeten tijdens Aardappeldemodag, op woensdag 31 augustus 2016!

Video Aardappeldemodag 2016Twitter